en route vers un arrosage maîtrisé

Irrigation Simplified

Uw Gids naar Gecontroleerd water geven.

In het boek nemen we je mee doorheen de relatie tussen planten , bodem en klimaat.

Hoe bepalen we nu hoeveel en wanneer we best water geven. We leren je de actuele producten kennen en hun specifieke gebruiken.
Wanneer kiezen we voor sproeiers of kiezen we toch beter voor druppelbevloeiing? We helpen je op weg bij je eerste irrigatieontwerpen met tips en tricks.
Hoe bepaal je nu of je installatie al dan niet goed is aangelegd. We bekijken dit samen aan de hand van audits. En zo bepalen we ook meteen de efficiëntie graad die gehaald wordt bij het gebruik van de installatie.
Finaal kijken we samen naar het preventieve onderhoud, opportuniteiten en valkuilen die zich voordoen bij de renovatie van oude installaties. Zeer specifiek kijken we ook even naar specifieke irrigatietoepassingen en aanverwante technieken.

Gratis verzending bij aankoop vanaf 10 stuks.

 


 39,95 incl. BTW

Doelgroep

  • Tuinarchitecten – aannemers
  • Sportveldbeheerders
  • Greenkeepers
  • Eenieder die wat meer wenst te weten over gecontroleerd water geven.

Wat mag je verwachten

Gebruik dit boek als dagelijks naslagwerk. Eventueel nadat je tevens ook een opleiding hebt gevolgd bij PCLT. Een irrigatiespecialist wordt je slechts door het in de praktijk brengen van enige theorie. Dit is een voortschrijdend proces van ervaringen die ook de auteur gevormd hebben.
Mogelijk stuit je op vragen waarvoor je niet direct een antwoord vindt in dit boek. Stuur je vraag via onze website en wij zullen je assisteren bij het beantwoorden van deze specifieke vragen.
De irrigatiesector staat niet stil. Dit praktijkboek zal in de tijd mee evolueren met de sector.

Eerste druk: 27 januari 2023
Dit praktijkboek wordt uitgegeven in eigen beheer.
ISBN nummer: 9789464752151
Auteur: Paul Van Breda, paul@irri-spec.com

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.